Số/Ký hiệu văn bản 4797/QĐ-BYT
Ngày ban hành Sep 6, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Viết Tiến
Trích yếu Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2016
Nội dung Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2016

Tài liệu đính kèm