Số/Ký hiệu văn bản 3376/QĐ-BYT
Ngày ban hành Jun 3, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Trường
Trích yếu Công khai số trực tổng đài đường dây nóng ngành y tế và gửi thông tin để tiếp tục hoàn thiện hệ thống phầm mềm đường dây nóng
Nội dung Công khai số trực tổng đài đường dây nóng ngành y tế và gửi thông tin để tiếp tục hoàn thiện hệ thống phầm mềm đường dây nóng 

Tài liệu đính kèm