Số/Ký hiệu văn bản 117/TB-BYT
Ngày ban hành Feb 24, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Thanh Bình
Trích yếu Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp rà soát tiến độ và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016
Nội dung Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp rà soát tiến độ và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016

Tài liệu đính kèm