Số/Ký hiệu văn bản 5643/QĐ-BYT
Ngày ban hành Dec 31, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoàn và điều trị số bệnh về tai mũi họng"
Nội dung Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoàn và điều trị số bệnh về tai mũi họng"

Tài liệu đính kèm