Số/Ký hiệu văn bản 7248/QĐ-BYT
Ngày ban hành Dec 8, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
Nội dung Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Tài liệu đính kèm