Số/Ký hiệu văn bản 24/2014/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành Jul 14, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Nội dung Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Tài liệu đính kèm