Số/Ký hiệu văn bản 6062/QĐ-BYT
Ngày ban hành Dec 29, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Viết Tiến
Trích yếu Ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
Nội dung Ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

Tài liệu đính kèm