Số/Ký hiệu văn bản 52-SNV-TCBM
Ngày ban hành May 14, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức và hợp đồng người vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp coogn lập thuộc tỉnh
Nội dung Về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức và hợp đồng người vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Tài liệu đính kèm