Số/Ký hiệu văn bản 04/2016/TT-BYT
Ngày ban hành Feb 26, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Thông tư quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
Nội dung Thông tư quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao 

Tài liệu đính kèm