Số/Ký hiệu văn bản 512/MT-SKCĐ
Ngày ban hành May 27, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Liên Hương
Trích yếu Về việc tăng cường công tác đảm bảo nước sách và vệ sinh môi trường mùa bão lụt
Nội dung Về việc tăng cường công tác đảm bảo nước sách và vệ sinh môi trường mùa bão lụt

Tài liệu đính kèm