Số/Ký hiệu văn bản 174/QĐ-BYT
Ngày ban hành Jan 18, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện lồng ghép hoạt động cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS vào hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện
Nội dung Hướng dẫn thực hiện lồng ghép hoạt động cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS vào hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

Tài liệu đính kèm