Số/Ký hiệu văn bản 1456-QĐ-BYT
Ngày ban hành May 4, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc ban hành mẫu hồ sơ Bệnh án tay chân miệng
Nội dung Quyết định về việc ban hành mẫu hồ sơ Bệnh án tay chân miệng

Tài liệu đính kèm