Số/Ký hiệu văn bản 3181/QĐ-BYT
Ngày ban hành Jun 29, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Quyết định về việc đính chính Thông tư số 11/2016/TT - BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Nội dung Quyết định về việc đính chính Thông tư số 11/2016/TT - BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 

Tài liệu đính kèm