Số/Ký hiệu văn bản 59/2015/TT-BYT
Ngày ban hành Dec 21, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Tp trực thuộc Trung Ương
Nội dung Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Tp trực thuộc Trung Ương 

Tài liệu đính kèm