Số/Ký hiệu văn bản 05/2011/TT-BXD
Ngày ban hành Jun 9, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
Nội dung Thông tư quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Tài liệu đính kèm