Số/Ký hiệu văn bản 139/KH-BYT
Ngày ban hành Mar 1, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 -2020
Nội dung Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016 -2020

Tài liệu đính kèm