Số/Ký hiệu văn bản 10226/BYT-KCB
Ngày ban hành Dec 28, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Về việc quản lý công tác khám sức khở tho Thông tư số 14/2013/TT - BYT và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT - BYT - BGTVT
Nội dung Về việc quản lý công tác khám sức khở tho Thông tư số 14/2013/TT - BYT và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT - BYT - BGTVT

Tài liệu đính kèm