Số/Ký hiệu văn bản 34/2012/TTLT
Ngày ban hành Dec 18, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư liên tịch về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định Y khoa thực hiện
Nội dung Thông tư liên tịch về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định Y khoa thực hiện

Tài liệu đính kèm