Số/Ký hiệu văn bản 968/BYT-YDCT
Ngày ban hành Feb 28, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Về việc chuẩn bị xét tặng giải thưởng Hải Thượng lãn Ông lần thứ hai
Nội dung Về việc chuẩn bị xét tặng giải thưởng Hải Thượng lãn Ông lần thứ hai

Tài liệu đính kèm