Số/Ký hiệu văn bản 28/2010/TT-BTTTT
Ngày ban hành Dec 13, 2010 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Thông tư quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Nội dung

Tài liệu đính kèm