Số/Ký hiệu văn bản 11/CNTT-CSHT
Ngày ban hành Jan 8, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lương Chí Thành
Trích yếu về việc lộ 1,4 tỷ tài khoản và mật khẩu từ các trang mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến
Nội dung về việc lộ 1,4 tỷ tài khoản và mật khẩu từ các trang mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến

Tài liệu đính kèm