Số/Ký hiệu văn bản 02/CT-BYT
Ngày ban hành Jan 20, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Chỉ thị về thực hiện công tác quốc phòng an ninh trong ngành Y tế năm 2014
Nội dung Chỉ thị về thực hiện công tác quốc phòng an ninh trong ngành Y tế năm 2014

Tài liệu đính kèm