Số/Ký hiệu văn bản 9727/BYT-KCB
Ngày ban hành Dec 14, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Xuyên
Trích yếu Về việc thực hiện các quy định quản lý chất lượng xét nghiệm
Nội dung Về việc thực hiện các quy định quản lý chất lượng xét nghiệm 

Tài liệu đính kèm