Số/Ký hiệu văn bản 51/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành Dec 11, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thanh Long - Trần Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, Thị xã, TP thuộc tỉnh
Nội dung Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, Thị xã, TP thuộc tỉnh 

Tài liệu đính kèm