Số/Ký hiệu văn bản 862/BYT-UBQG50
Ngày ban hành Feb 18, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu Về việc triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm