Số/Ký hiệu văn bản 2286/QĐ-BYT
Ngày ban hành Jun 2, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Quyết định ban hành chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
Nội dung

Quyết định ban hành chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Quyết định 2286

Các bảng chuẩn dữ liệu


Tài liệu đính kèm