Số/Ký hiệu văn bản 76/TB-VPCP
Ngày ban hành May 9, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Mạnh Hà
Trích yếu Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước
Nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước 

Tài liệu đính kèm