Số/Ký hiệu văn bản 56-2010-QD-TTG
Ngày ban hành Sep 16, 2010 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động, của ban chỉ đạo chống dịch các cấp
Nội dung Quyết định về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động, của ban chỉ đạo chống dịch các cấp

Tài liệu đính kèm