Số/Ký hiệu văn bản 65/NĐ-CP
Ngày ban hành Jul 1, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng năm 2013
Nội dung Nghị định quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng năm 2013

Tài liệu đính kèm