Số/Ký hiệu văn bản 1304-2010/CT-TTCP
Ngày ban hành May 25, 2010 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp
Nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp

Tài liệu đính kèm