Số/Ký hiệu văn bản 2468/QĐ-TTg
Ngày ban hành Dec 29, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị
Nội dung Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị 

Tài liệu đính kèm