Số/Ký hiệu văn bản 471 /QĐ-TTg
Ngày ban hành Mar 30, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
Nội dung Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.

Tài liệu đính kèm