Số/Ký hiệu văn bản 1008/QĐ-TTg
Ngày ban hành Jun 20, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị thay thế bằng thuốc Methadone năm 2014-2015
Nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị thay thế bằng thuốc Methadone năm 2014-2015

Tài liệu đính kèm