Số/Ký hiệu văn bản 34/2011/ND-CP
Ngày ban hành May 17, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Nghị định quy định về việc xử lý kỉ luật đối với công chức
Nội dung Nghị định quy định về việc xử lý kỉ luật đối với công chức

Tài liệu đính kèm