Số/Ký hiệu văn bản 15/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành Apr 5, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 -2018
Nội dung Quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 -2018

Tài liệu đính kèm