Số/Ký hiệu văn bản 13/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành Feb 19, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Nội dung Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Tài liệu đính kèm