Số/Ký hiệu văn bản 30/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành Jul 18, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định về xác định tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc miền dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Nội dung Quyết định về xác định tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc miền dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Tài liệu đính kèm