Số/Ký hiệu văn bản 737/SYT-QLD
Ngày ban hành May 9, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu V/v: Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Nội dung V/v: Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Tài liệu đính kèm