Số/Ký hiệu văn bản 19/2011/CT-UB
Ngày ban hành Jun 20, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm