Số/Ký hiệu văn bản 48/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 26, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm