Số/Ký hiệu văn bản 748 /SYT-VP
Ngày ban hành May 10, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu V/v: Chủ động đối phó với thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của Cơn bão AERE.
Nội dung V/v: Chủ động đối phó với thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của Cơn bão AERE.

Tài liệu đính kèm