Số/Ký hiệu văn bản 769-QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 19, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt hình thức tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các đơn vị khám chữa bệnh năm 2012 và những năm tiếp theo
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt hình thức tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các đơn vị khám chữa bệnh năm 2012 và những năm tiếp theo

Tài liệu đính kèm