Số/Ký hiệu văn bản 06/CT-UBND
Ngày ban hành Apr 23, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng, vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công việc hỗ trợ trên địa bàn
Nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng, vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công việc hỗ trợ trên địa bàn

Tài liệu đính kèm