Số/Ký hiệu văn bản 1048 /SYT-VP
Ngày ban hành Jun 23, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu V/v: Triển khai công tác phòng chống cơn bão số 02
Nội dung V/v: Triển khai công tác phòng chống cơn bão số 02

Tài liệu đính kèm