Số/Ký hiệu văn bản 103/KH-UBND
Ngày ban hành Feb 29, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ - CP ngày 14/10/2015 của Chỉnh phủ về Chính phủ điện tử
Nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ - CP ngày 14/10/2015 của Chỉnh phủ về Chính phủ điện tử 

Tài liệu đính kèm