Số/Ký hiệu văn bản 12/CT-UBND
Ngày ban hành Jun 24, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Nội dung Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Tài liệu đính kèm