Số/Ký hiệu văn bản 827/KH-UBND
Ngày ban hành Dec 24, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm