Số/Ký hiệu văn bản 4912/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 5, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thảm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thảm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm