Số/Ký hiệu văn bản 40-2014-UBND
Ngày ban hành Jul 14, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định vv sửa đổi khoản b điều 8 chỉ thị số 04/2014/CT-TU ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh vv tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định vv sửa đổi khoản b điều 8 chỉ thị số 04/2014/CT-TU ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh vv tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm