Số/Ký hiệu văn bản 2971/UBND-NC
Ngày ban hành May 9, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
Nội dung Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021

Tài liệu đính kèm